farabi_program slider slaytson

Sempozyum Hakkında

Medeniyet Düşünürü Farabi Uluslararası Sempozyumu, Eskişehir Valiliği, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti(TDKB) Ajansı, Başbakanlık Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT), Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve TÜRKSOY ile işbirliği halinde 13-15 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenmektedir.

 

Medeniyet Düşünürü FARABİ

 

 Büyük Türk ve İslam düşünürü Uzluk oğlu Farabi, ortaçağların en ünlü filozoflarından birisidir. Felsefe, Metafizik, Mantık, Musiki konusunda pek çok eser vermiştir. Doğu’da ‘Muallim-i Sani’ yani Aristo’dan sonra ikinci öğretmen filozof, Batı’da ise ‘Magister Secundus’ ünvanıyla şöhret bulmuştur.

 

İslam Felsefesinin kurucu isimlerinden ve üç büyük filozofundan birisi olan Farabi, Ortaçağ Yahudi ve Hristiyan filozofları üzerinde büyük etkiler bırakmış ve 40 civarında eseri Batı dillerine çevrilmiştir.

 

Türk dünyasının yetiştirdiği bu çağlar üstü filozof el-Medinetü’l Fazıla, es-Siyasetü’l-Medeniyye ve Fusulü’l-Medeniyye ve Fusulü’l-Medeni isimli eserleri ile medeniyet felsefesinin en büyük düşünürlerinden birisi olduğu gibi ‘Kitabü’l-Musiki’l-Kebir’ isimli eseriyle de klasik müziğimizin en büyük temsilcilerinden biridir.

 

‘Medeniyet Düşünürü Farabi Sempozyumu’, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eş-başkanlığında, Birleşmiş Milletler yapısı içerisinde gerçekleşen yüzyılın küresel insanlık ve barış girişimi olan Medeniyetler İttifakı projesine önemli katkılarda bulunacağı gibi, Türk Dünyasının düşünce ufkuna ışık tutacak ve Türk Dünyasının kültür başkenti Eskişehir’e de yeni ufuklar açacaktır.

 

‘Medeniyet Düşünürü Farabi Sempozyumu’, dünyamızın yeni bir medeniyet hamlesine en çok ihtiyaç duyduğu günümüzde, bin yıldır dünyaya medeniyet ışığı saçan bu büyük düşünüre karşı bir vefa borcunun ödenme çabası olarak da değerlendirilebilir.